Sản Phẩm

 Tảo Spirulina Số 1 Của Nhật Bản (600 viên/hộp)  Tảo Spirulina Số 1 Của Nhật Bản (600 viên/hộp)
 Tảo Spirulina Spimate Plus (1200 viên/hộp)  Tảo Spirulina Spimate Plus (1200 viên/hộp)
 Tảo Spirulina Spimate Plus (600 viên/hộp)  Tảo Spirulina Spimate Plus (600 viên/hộp)
 Nattokinase Jintan Nhật Bản (60 gói/hộp)  Nattokinase Jintan Nhật Bản (60 gói/hộp)
 Men Vi Sinh Bifina R (20 gói/hộp)  Men Vi Sinh Bifina R (20 gói/hộp)
 Men Vi Sinh Bifina R (60 gói/hộp)  Men Vi Sinh Bifina R (60 gói/hộp)
-50%
 Ohta's Isan A Tablet (5 gói/hộp)  Ohta's Isan A Tablet (5 gói/hộp)